Samling: Nico Widerberg

Biografi
NICO WIDERBERG (f. 1960) er utdannet innen tegning, grafikk og skulptur ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og studerte skulptur under Boge Berg ved Statens Kunstakademi. Etter debututstillingen på Galleri Albin Upp i Oslo i 1984 har han hatt en mengde separatutstillinger i prestisjetunge gallerier både her til lands og i utlandet. Han har hatt utstillinger i Kunstnerforbundet og Galleri Haaken i Oslo, Hå Gamle Prestegård på Jæren, Lillehammer Kunstmuseum og Henie- Onstad Kunstsenter på Høvikodden, University Gallery i Newcastle i England, og flere utstillinger i Galleri Christian Dam i København. I tillegg kommer deltakelse på mange kollektive utstillinger i inn- og utland.

Widerberg arbeider med skulptur i stein (blant annet granitt og diabas), bronse og glass, med oljemaleri og med grafikk. Sentralt i Widerbergs kunst står avpersonifiserte menneskeframstillinger, hoder og torsoer. Det er i spenningsfeltet mellom det før-klassiske og det modernistiske at han har funnet sitt eget, individuelle uttrykk. Et sterkt kjennetegn ved Widerbergs skulpturer er fokuseringen på selve materialet. Steinen er naturligvis en uløselig del av kunstverket, og han veksler mellom bearbeidede og uberørte elementer, mellom polerte flater og bevisst etterlatte merker etter hammeren og andre verktøy. Selv har han beskrevet arbeidet som billedhogger som "en reise inn i steinen", der utfordringen er å finne steinens hemmelige vilje og å prøve å gi liv til materialet.

Gjennom sine utsmykninger for offentlige og private oppdragsgivere har han vært med på å sette sitt preg på arbeidsplasser, parker og andre offentlige rom, og dermed vår kollektive bevissthet. Blant hans mest kjente og profilerte utsmykninger er monumentene av Thor Heyerdahl og Trygve Lie, utsmykningene for Regjeringsbygget, Gardermoen hovedflyplass, Statoil og Aker Maritime ASA, monumenter til Aker Brygge og Asker sentrum, samt skulpturen «Pillar Man» ved Northumbria University i Newcastle i 2004. Etter terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 ble Widerbergs minnesmerke over de omkomne reist 53 steder i Norge, etter en anonym pengegave.

Widerberg har også laget en rekke skulpturer i glass, og han har stilt ut på Hadeland Glassverk og Steningen Slott i Sverige. Mange forbinder ham nok også med utformingen av den elegante Mozellflasken. Widerberg er representert i Nasjonalmunseet, Lillehammer Kunstmuseum, Kistefos Museet, Nordea Kunstsamling, Statoils Kunstsamling, Parabola Estate Newcastle, Johnson Collection USA og flere private samlinger i inn og utland.